מילים פזורות באויר

מילים פזורות באויר,
מרכינות ראש
אל מול עושר התנועה
המנסה להדחס
אל כמה סימני אותיות.

מרחב שטוף
זמנים
נרקם ברשת חוטי זהב
הפועמת
פעימה שברירית
של חלופיות
הרגע הזה.

בקידה עמוקה
אני מודה
לאלו
המסכימים לפגוש את ליבי
בליבם.