2017

כתבי את שאומר לך.
בזהב תכתבי.
ככלה ביום חתונתה,
כתבי,
את הברכה והקללה.
הסיטי וילונות, פן תיכנס רוח זרה, פן תסנוורך השמש,
סגרי את הדלת, פן ימשכו אותך אליהם
קולות הקרובים מידי,
אלה שאין לך מרחק מהם
כדי לראותם.

כיתבי את שאומר לך,
ילדה,
כלה את,
מלכה את,
לרגע זה.

כוחות רבים מתכנסים אל נקודה אחת בזמן.
רבים ומנוגדים.
רבים וטעונים.
רבים המיואשים.
רבים שיכורי הכוח.
רבים הם אלו שהתנתקו מעצמם,
מעצם היותם,
מהאלוהי שהינם.
מהאנושי שהם.
רבים הכוחות המתכנסים לרגע אחד.
ואין רגיעה.

ואתם.
המעודנים.
אתם.
החשופים.
אתם החשים את שינויי תנודות הרוח.
עליכם לעמוד זקוף
בפני העומד לבוא.
באורכם, באור שאתם, עמדו זקוף.
עמדו זקוף בעין סערת הרוחות.
אל תחששו.
אלה אינן רוחות היכולות לכבות את האור,
אך אם גם אתם תסחפו, האש תלבה.
ותשרוף.

האירו.
העצימו.
את לב הבריאה שאתם.
האירו.
העירו,
מהות האנושי,
הניצוץ האלוהי
הטמון
בגילויי החמלה.

המלחמה תנסה לגרור אתכם אליה, לפתות אתכם אליה.
בשפתכם היא תעשה זאת:
בשפת הצניעות.
בשפת הבדידות.
בשפת היאוש.
בשפת ההקטנה.
בשפה הנוגעת לליבכם.
עליכם לעמוד זקוף באורכם, באור שאתם.
בלב האנושי שאתם.
גם אם החושך והאפלה
יפתו אתכם, יזמינו אתכם להניח ראש ולישון.
להניח ראש ולהתיאש.
להניח ראש.
הם אינם אתם.
אלו הם סוכניה הסמויים של המלחמה.

האירו.
העירו.
התעוררו.
גלו את ליבכם הטוב.
עשו מעשה.

לפנינו דרך ארוכה.

באהבה.
************************
מאחלת ש 2017 תפתח לנו את השמים לחלומות, ואת נתיבי האדמה למימושם.

באהבה,
מיכל

צילום: עמליה גולד