אלוהים

אלוהים נמצא בצעדים הקטנים,
הענווים,
צעדים שהם על פי מידתנו,
בקצב פעימת הלב הרך,
זה המתרחב ונאסף
ע"פ טבעו.

המפץ הגדול אינו אלא הבטחה.
לעיתים רבות הבטחת שווא..
כזו ההבטחה, המותירה אותנו אטומים,
חרשים,
עוורים,
ליופי הרגע בכל פעימה.
כמו,
מנסים אנו
לגעת,
באלוהים גדול,
כי שם טמונה
הבטחת
ה"מעתה ואילך"..
שם.. מובטח..
נהיה בהירים,
מוארים באור יקרות.
כמו מחכים אנו לדרמה,
שע"פ עוצמתה
יקבע
דבר מה.
אך מהי הדרמה אם לא קריסת סיפורי הכיסוי,
או מאבק על שימור הקיים.

לעיתים,
רבות יש לומר,
כל שמתגלה בעומק המערה,
הוא גרגר.
או פנינה.
או יהלום עטוף בבוץ.
ואז,
מתחילה המלאכה.
מלאכת הליטוש,
מלאכת הצעידה,
מלאכת הניסוח.
מלאכת הנשמע.
אלוהים נמצא בצעדים היומיומיים,
ברווחי הנשימה בין התאים,
ברווחי השקט המתרווחים
כאשר אחיזות מרפות אחיזתם בנו.

בין אם עברנו מפץ גדול,
ובין אם אם לאו,
גם ממנו מומלץ להרפות.
בין אם הוא שער שעברנו דרכו,
ובין אם הוא הבטחה שתרם מומשה..

מה קורה עכשיו,
ברווח הזה,
שנוצר,
כעת,
במרחב האינסופי
של
ההסכמה
להתמסר
לרגע של נשימה?

באהבה

פורסם בפייסבוק 2.1.2019