אימוני קיטאידו ובו

אימוני קיטאידו:

ימי חמישי – 8:30-10:30 – קבוצה מעורבת (מתחילים ומתקדמים).
שיעור ניסיון: 80 ש"ח.
תשלום לחודש (פעם בשבוע): 330 ש"ח.

השתתפות בהרשמה ובתשלום מראש לשישה חודשים.

אימוני בו (מקל ארוך):

ימי ראשון – 8:30-10:00 -קבוצת מתחילים.
שיעור נסיון: 80 ש"ח.
תשלום לחודש (פעם בשבוע): 300 ש"ח.