התחלה

היכן מתחילים?
האם בכלל יש התחלה?
רצף דחוס של תנועות היום-יום, מחשבות, דאגות, מחויבויות. רעש בלתי פוסק של ה"עולם האמיתי" מערפל ומחניק צלילות שקטה של מי שאנחנו.
האם בכלל אפשר לעצור? כי אם לא נעצור, איך נתחיל?
איך נדע מהו ה"מכאן", ומהו ה "עד כאן"?
היכן מתחילים?
האם בכלל יש התחלה?

התחלה היא.
התחלה היא.
התחלה היא.
ברווח.

עכשיו.

ברווח.

בנשימה הצלולה שאין בה דבר מלבד האויר היוצא והנכנס.

אנחת רווחה.
אנחה.
הנחה.
אנחנו מניחים.
רווח.

אותו רצף דחוס של תנועות היום-יום עובר דרך אותה אנחת רווחה,
מעליה, מסביבה, וכמו נשטף במים צלולים, מתרווח לו תוך כדי תנועה.
זהו סוד הרווח.
סוד השקט בין התנועות.
סוד הָרוּחַ המרעננת את גוף חיינו.

לא הייתה ולא תהיה תנועה אחת מיותרת.

באהבה