חזרה הביתה

רציתי לספר להם את כל מה שאני לא.
אבל הם ראו את כל מה שאני כן.
וסיפרו לי על כך.
וכשהסכמתי לה,
לאהבה הפשוטה הזאת,
גיליתי שחזרתי הביתה.