מעגלים

אין
בי
דבר
שאיננו
מעגל.

פורסם בפייסבוק 6.10.2019