פעמיים כי טוב

בפתחו של יום,
אברך לשלום.
בערבו,
אומר תודה.
כך אדע,
כי טוב.