צליל הצלול

לפני המילים,
כמו סוף העולם,
או אולי תחילתו
מחפש
מילות אחיזה
שישלפוהו
מתוך
התוהו ובוהו
של לפני
יום אחד.

האם אטבע בסערות טבעי,
ואובד.
או שמא
אצלול אל צליל הצלול,
ותתגלה.
שירת הלב.