רפרוף הפרפר

עולם שלם נדחס אל תוך אותיות.
נאחז במילים
כמו בסירות הצלה
הנסחפות בזרמים
הסמויים מן העין..

"החופש פנוי להובלות", רפרף פרפר בכנפיו,
לפני שהחליף את משמרתו.