שקרים רבי חסד

בכל גילוי אמת
יש התרגשות
ואיתה
עצב הפרידה
מכל השקרים שעטפו אותה
עד שהבשילה
להתגלות.
טוב הדבר
לשבת שבעה
ולהפרד לשלום
מאותם שקרים רבי חסד
הנאמנים
לאמת.

פורסם בפייסבוק אוקטובר 2017